Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska
Informacja o jakości wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA

I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM

Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)