Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska
Ogłoszenie
Wpisany przez lidka   

W związku z licznymi interwencjami telefonicznymi odnośnie jakości wody - Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska informuje, że woda dostarczana zwodociągu Szczurowa jest zdatna do spożycia.

Poprawiony: środa, 21 czerwca 2017 11:02
 
Informacja o jakości wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA

I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM

Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)