EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

INFORMACJA

Zakład Usług Wodnych informuje, że w dniu 20.05.2024r. w godz. 8-17 w miejscowości Czarna i Golemki mogą wystąpić przerwy w dostawie wody lub spadek ciśnienia, spowodowane planowanymi przerwami w dostawie energii elektrycznej.
Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, informuje o uruchomieniu systemu powiadamiania SMS.
W celu lepszej komunikacji prosimy naszych odbiorców wody o udostępnianie i aktualizowanie numerów telefonów komórkowych oraz adresów email poprzez aplikację na naszej stronie internetowej (kliknij w link na górze strony lub tutaj), bezpośrednio u inkasenta lub telefonicznie pod nr 14 6793- 293 ; 14 6792-113.

Jakość Wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)