EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - główny księgowy - wyniki naboru

Jakość Wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)