EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Informacja

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej informuje, iż obecnie dostarczana woda we wszystkich miejscowościach Gminy Szczurowa spełnia wymagane parametry jakościowe i nadaje się do spożycia.

Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja

Informujemy odbiorców wody z m. Borzęcin, Waryś iż w związku z awarią ujęcia wody w Starym Korczynie i zastępczym zakupem wody z Wodociągów Brzeskich w dniach 15 -20.09.2021r. będzie obniżone ciśnienie w sieci oraz przerwa w dostawie wody w godzinach od 15:30 do 19:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

Komunikat

Dyrektora Zakładu Usług Wodnych

w Woli Rzędzińskiej

z dnia 16.03.2020r.

 

         W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo odbiorców wody obsługiwanych przez nasz Zakład na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz. 374) w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się choroby zakaźnej COVID-19 wywoływanej wirusem SARS-CoV-2 informuję, że:

 

  • W siedzibie administracji Zakładu w Woli Rzędzińskiej od dnia 16 marca 2020r. do odwołania obsługa odbiorców i interesantów załatwiana będzie wyłącznie telefonicznie, drogą pocztową i poprzez pocztę elektroniczną.

 

  • Obsługa   drogą telefoniczną może odbywać się pod nr tel.:
  • Dyrektor Zakładu, Główny Księgowy i sekretariat:   14 6793-293, 14 6792-113, 601-610-164
  • Obsługa odbiorców SUW Jamy tj. gm. Radomyśl Wielki i gm. Wadowice Górne: 601-180-976
  • Obsługa odbiorców SUW Czarna: 601-180-976
  • Obsługa odbiorców SUW Szczurowa tj. gm. Szczurowa i gm. Borzęcin:  601-180-975
  • Obsługa drogą mailową wszystkich odbiorców i interesantów pod adresem: zuw184@wp.pl
  • Informujemy również, iż bezpośrednio na poszczególnych Stacjach Uzdatniania Wody, Przepompowniach Wody i Oczyszczalni Ścieków interesanci i odbiorcy nie będą przyjmowani.

Komunikat

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, informuje o uruchomieniu systemu powiadamiania SMS.
W celu lepszej komunikacji prosimy naszych odbiorców wody o udostępnianie i aktualizowanie numerów telefonów komórkowych oraz adresów email poprzez aplikację na naszej stronie internetowej (kliknij w link na górze strony lub tutaj), bezpośrednio u inkasenta lub telefonicznie pod nr 14 6793- 293 ; 14 6792-113.

Jakość Wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)