EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

INFORMACJA

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej informuje, że w związku z remontem sieci wodociągowej w msc.Czarna, w dniu 20.07.2022r. (środa) w godz. 800-1200 nastąpi przerwa w dostawie wody dla odbiorców z ulic: Mickiewicza i Kolejowa w Czarnej.

Za utrudnienia przepraszamy. Za utrudnienia przepraszamy.

APEL

WÓJTÓW GMIN: BORZĘCIN, SZCZUROWA, LIPNICA MUROWANA, WADOWICE GÓRNE I BURMISTRZA RADOMYŚLA WIELKIEGO ORAZ ZAKŁADU USŁUG WODNYCH W WOLI RZĘDZIŃSKIEJ DO ODBIORCÓW WODY NA OBSŁUGIWANYCH TERENACH – O OSZCZĘDZANIE WODY !!!

W ZWIĄZKU Z NADEJŚCIEM FALI UPAŁÓW APELUJEMY DO SWOICH ODBIORCÓW O ROZSĄDNE I OSZCZĘDNE KORZYSTANIE W TYM OKRESIE Z WODY Z SIECI WODOCIĄGOWEJ, A W SZCZEGÓLNOŚCI NIE UŻYWANIA JEJ DO NAPEŁNIANIA BASENÓW, PODLEWANIA ZIELENI I MYCIA SAMOCHODÓW.
Jednocześnie informujemy że Zakład Usług Wodnych nie wstrzymuje dostawy wody.
Nieoszczędne korzystanie z wody powoduje samoczynne przerwy w jej dostawie, obniżenie ciśnienia i pogorszenie jakości wody.

Prosimy o udostępnianie informacji, aby dotarła do jak największej liczby odbiorców.Wójtowie Gmin: Borzęcin, Szczurowa, Lipnica Murowana, Wadowice Górne
Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Dyrektor Zakładu Usług Wodnych

Zarządzenie Nr 99/2022 Burmistrza Radomyśla Wielkiego z dnia 30 czerwca 2022 r.

w sprawie zakazu podlewania trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki Na podstawie art. 41 ust. 2 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłoszeniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461) w związku z niedoborem wody na terenie Gminy Radomyśl Wielki

§ 1. Wprowadza się zakaz podlewania z sieci wodociągowej trawników oraz napełniania basenów rekreacyjnych i innych zbiorników na terenie gminy Radomyśl Wielki do 31 sierpnia 2022 r.
§ 2. Kto narusza zakaz, o którym mowa w §1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach określonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2008)
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie w terminie 3 dni od ogłoszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.Burmistrz Radomyśla Wielkiego
Józef Rybiński

Komunikat

Zakład Usług Wodnych w Woli Rzędzińskiej, informuje o uruchomieniu systemu powiadamiania SMS.
W celu lepszej komunikacji prosimy naszych odbiorców wody o udostępnianie i aktualizowanie numerów telefonów komórkowych oraz adresów email poprzez aplikację na naszej stronie internetowej (kliknij w link na górze strony lub tutaj), bezpośrednio u inkasenta lub telefonicznie pod nr 14 6793- 293 ; 14 6792-113.

Jakość Wody

JAKOŚĆ DOSTARCZANEJ WODY JEST NA BIEŻĄCO MONITOROWANA I ODPOWIADA WYMAGANYM NORMOM WYNIKAJĄCYM Z ROZPORZADZENIA MINISTRA ZDROWIA Z DN. 13.11.2015r. (DZ. U. z 2015r., poz.1989)