EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

Kontakt.

Zakład Usług Wodnych
33-150 Wola Rzędzińska 184 c
Tel./fax:14 679 32 93
Tel./fax:14 679 21 13
email: zuw184@wp.pl

Numery telefonów do poszczególnych ujęć:

Stacja Uzdatniania Wody Szczurowa - 14 671 41 62

Stacja Uzdatniania Wody Jamy - 17 584 24 85

Przepompownia Wody w Pniu - 14 666 73 65

Przepompownia Wody w Czarnej - 14 676 14 40