EZUW.PL

Zakład Usług Wodnych Wola Rzędzińska

 

O firmie.

Zakład Usług Wodnych z siedzibą w Woli Rzędzińskiej jest zakładem budżetowym Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich  w Woli Rzędzińskiej. Związek w 1995 roku utworzyły niżej wymienione gminy:

  • Gmina Czarna
  • Gmina Lipnica Murowana
  • Gmina Szczurowa
  • Gmina Radomyśl Wielki
  • Gmina Wadowice Górne

Zakład działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 5 stycznia 1991 r. Prawo budżetowe /Dz.U.

z 1993 r. nr 72 poz. 344 z późn. zm./ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 maja 1991 r. w sprawie zakładów budżetowych /Dz.U. nr 42 poz. 183/ Przedmiotem działania Zakładu jest realizacja zadań Związku w zakresie eksploatacji urządzeń zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorczych urządzeń kanalizacji sanitarnych wsi.